O PRAWNIKU

JUDr. Miroslav Miert

Zdobył wykształcenie prawnicze na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, gdzie w 2012 roku uzyskał tytuł magistra prawa. Od 2013 roku pracował jako aplikant adwokacki. W 2015 roku zdał egzamin państwowy z zakresu Prawa międzynarodowego oraz Prawa karnego, uzyskując tytuł doktorski. W trakcie swojej praktyki zawodowej pracował w międzynarodowej kancelarii adwokackiej V4 Legal s.r.o., działającej w obrębie państw Europy Środkowej, gdzie specjalizował się w prawie handlowym oraz karnym, w szczególności zajmując się sprawami z zakresu przestępstw majątkowych, gospodarczych oraz podatkowych. Obecnie pracuje jako niezależny adwokat, specjalizujący się w obronie oskarżonych oraz reprezentowaniu pokrzywdzonych w sprawach karnych, a także w sporach gospodarczych i cywilnych. Ponadto zakres jego specjalizacji obejmuje dochodzenie roszczeń odszkodowawczych oraz zadośćuczynień za szkody niematerialne po wypadkach komunikacyjnych, urazach pracowniczych, niesłusznym oskarżeniu i bezprawnym zatrzymaniu. 

Usługi prawne świadczy na terenie całej Republiki Słowackiej.

Umiejętności językowe: język słowacki, język angielski i język polski