O ADVOKÁTOVI

JUDr. Miroslav Miert

Získal právnické vzdelanie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici kde v roku 2012 získal titul magister práv. Od roku 2013 pôsobil v advokácii ako advokátsky koncipient. V roku 2015 zložil rigoróznu skúšku v odbore Medzinárodné právo a Trestné právo a získal titul doktor práv. Počas svojej praxe pracoval v medzinárodnej advokátskej kancelárii V4 Legal s.r.o. pôsobiacej v centrálnej Európe, v ktorej sa venoval najmä obchodnému a trestnému právu, so špecializáciou na majetkové, ekonomické a daňové trestné činy. V súčasnosti pracuje ako samostatný advokát, pričom v rámci svojej praxe sa venuje najmä obhajobe obvinených a zastupovaniu poškodených v trestných konaniach a sporovej agende v obchodnoprávnych a občianskoprávnych súdnych konaniach. Ďalšou špecializáciou je vymáhanie náhrady škody a nemajetkovej ujmy po dopravných nehodách, pracovných úrazoch či nezákonnom obvinení a väzobnom stíhaní.

Právne služby sú poskytované v rámci celej SR.

Jazykové znalosti: slovenský jazyk, anglický jazyk a poľský jazyk