Kontakt

JUDr. Miroslav Miert
advokátska kancelária

Sídlo:
M. R. Štefánika 820/7                
010 01 Žilina                               

Pracovisko:
Tallerova 4                        
811 02 Bratislava

tel: +421 944 007 843

email: advokat@miert.sk

IČO: 52617335
DIČ: 1082735368

IBAN: SK6875000000004027454924
BANKA: Československá obchodná banka, a.s.