background 1

Kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá dôvody.

ČO PONÚKAME

1
RIEŠENIA NA MIERU

Vytvorenie individuálneho riešenia vychádzajúceho z konkrétnej situácie každého klienta

2
PROFESIONÁLNY PRÍSTUP

Profesionálny prístup na vysokej odbornej úrovni je garanciou silného partnera na strane klienta

3
EFEKTÍVNOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ

Spoľahlivé a flexibilné poskytovanie právnych služieb tak, aby bol klient vždy spokojný

Miroslav Miert

VITAJTE

Cieľom advokátskej kancelárie je poskytovať komplexné právne služby na vysokej úrovni, pri zachovaní odbornej starostlivosti, diskrétnosti a profesionality. Pri výkone advokácie dbáme nielen na kvalitu ale i včasnosť a efektivitu poskytovaných služieb. Ku každému klientovi pristupujeme s cieľom pochopiť do hĺbky podstatu jeho problému alebo zámeru tak, aby ponúknuté riešenie bolo čo najúčinnejšie.

Tešíme sa na spoluprácu

podpis