PRÁVNE SLUŽBY

Základným cieľom advokátskej kancelárie je poskytovať kvalifikované právne služby vo všetkých oblastiach práva. V záujme komplexného poskytnutia služieb klientom spolupracujeme s viacerými externými daňovými poradcami, audítormi, notármi, exekútormi, znalcami a prekladateľmi.

Výška odmeny za poskytnutie právnych služieb je určená v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytnutie právnych služieb. Závisí od vzájomnej dohody s klientom, pričom jej výška je vždy primeraná nárokom klienta. Všetky podmienky búdu dohodnuté na prvej porade, ktorá je bezplatná.