ODSZKODOWANIE

  • Kompleksowa obsługa prawna przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych po wypadkach komunikacyjnych, urazach pracowniczych, niesłusznym posądzeniu i oskarżeniu o popełnienie przestępstwa
  • Reprezentowanie pokrzywdzonych i dochodzenie odszkodowań w postępowaniu karnym
  • Reprezentowanie klientów w sporach sądowych o odszkodowanie za szkody o charakterze niematerialnym (ból i cierpienie), trudności w przystosowaniu społecznym, utracone zyski, utratę zarobku, zwrot kosztów związanych z leczeniem oraz za poniesione szkody majątkowe
  • Specjalizacja – Pozwy o odszkodowania za szkodę niemajątkową z powodu śmierci bliskiej osoby 
  • Przygotowywanie specjalistycznych stanowisk oraz opinii dotyczących określenia wartości finansowej poniesionych obrażeń w celu uzyskania możliwie jak najwyższego odszkodowania
  • Pozasądowe negocjacje dotyczące odszkodowań z towarzystwami ubezpieczeniowymi, firmami transportowymi oraz sprawcami wypadków drogowych  
  • Dochodzenie odszkodowań za szkody powstałe w wyniku bezprawnych działań policji, prokuratury, sądów oraz pozostałych organów publicznych, w szczególności roszczeń za bezprawne aresztowanie