PRAWO RODZINNE

  • Przygotowywanie i składanie pozwów rozwodowych
  • Przygotowywanie i składanie wniosków w sprawach opieki i regulacji praw i obowiązków rodzicielskich wobec małoletnich dzieci
  • Przyznanie, podwyższenie, obniżenie oraz zniesienie obowiązku alimentacyjnego
  • Zasiłek alimentacyjny dla rozwiedzionego męża, zasiłek alimentacyjny oraz zwrot niektórych kosztów niezamężnej matce
  • Porady prawne i reprezentowanie klientów w sprawach o ustalenie współwłasności małżonków