WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

  • Doradztwo i przygotowanie dokumentacji w związku z odzyskiwaniem należności klientów
  • Przygotowywanie kompleksowej analizy roszczeń klientów i ich wykonalności
  • Kompleksowe zarządzanie i odzyskiwanie wierzytelności na etapie przedsądowym, w postępowaniu sądowym, postępowaniu egzekucyjnym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym, postępowaniu spadkowym, postępowaniu karnym oraz w ramach likwidacji osób prawnych
  • Kompleksowa obsługa prawna związana z dysponowaniem wierzytelnościami oraz ich zabezpieczeniem (potrącenie, cesja, poręczenie, prawo zastawu)
  • Opracowywanie ugód oraz harmonogramów spłat