SPORY SĄDOWE

  • Opracowywanie analiz prawnych oraz analiz określających prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu przez klienta w sporach cywilnych, handlowych, pracowniczych i innych
  • Reprezentowanie klientów w negocjacjach pozasądowych ze stroną przeciwną
  • Reprezentacja prawna klientów w sporach sądowych przed sądami powszechnymi oraz sądami i organami arbitrażowymi
  • Opracowywanie wszystkich rodzajów pozwów, wniosków, oświadczeń, zwyczajnych i nadzwyczajnych środków odwoławczych
  • Konsultacje we wszystkich fazach sporu oraz przygotowywanie strategii procesowej
  • Asystencja prawna w postępowaniu egzekucyjnym.