PRAWO KARNE

  • Obrona podejrzanych / oskarżonych w postępowaniu karnym
  • Reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym
  • Pomoc prawna świadkom podczas przesłuchań oraz innych czynności w postępowaniu karnym
  • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych dla pokrzywdzonych w postępowaniu adhezyjnym
  • Sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, skarg oraz pozostałych podań zgodnie z przyjętymi normami
  • Przygotowywanie wniosków w imieniu skazanego o zawieszenie wykonania kary, warunkowe zwolnienie z kary pozbawienia wolności, warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary zakazu wykonywania czynności oraz wniosków o zatarcie skazania
  • Składanie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków odwoławczych
  • Pomoc prawna w postępowaniu ekstradycyjnym