ODŠKODNENIE

  • Kompletný právny servis pri vymáhaní odškodnenia po dopravných nehodách, pracovných úrazoch a nezákonnom trestnom stíhaní
  • Zastupovanie poškodených a uplatnenie náhrady škody v trestom konaní
  • Zastupovanie klientov v súdnych sporoch o náhradu škody za bolesť, sťaženie spoločenského uplatnenia, ušlý zisk, stratu na zárobku, náhradu nákladov spojených s liečením a za škody na majetku
  • Špecializácia – Žaloby o náhradu nemajetkovej ujmy za smrť blízkej osoby
  • Zabezpečovanie odborných vyjadrení a znaleckých posudkov na finančné ohodnotenie zranení pre dosiahnutie čo najvyššieho odškodnenia
  • Mimosúdne rokovania o odškodnení s poisťovňami, dopravnými spoločnosťami a vinníkmi dopravných nehôd
  • Vymáhanie náhrady škody vzniknutej v dôsledku nezákonného postupu polície, prokuratúry, súdov a iných orgánov verejne moci so špecializáciou na nároky za nezákonné väzobné stíhanie