SPÓŁKI HANDLOWE

  • Zakładanie spółek handlowych
  • Przygotowywanie i zmiana dokumentów założycielskich
  • Organizacja walnych zgromadzeń spółek handlowych
  • Zapewnienie zmian danych wpisywanych do Rejestru handlowego
  • Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego
  • Porady prawne przy sprzedaży i kupnie firmy lub przedsiębiorstwa
  • Przekształcenia form prawnych spółek
  • Rozwiązanie, likwidacja spółek handlowych oraz ich wymazanie z Rejestru handlowego