PRAWO PRACY

  • Przygotowywanie umów o pracę i umów menedżerskich
  • Przygotowywanie wewnętrznych regulacji z zakresu prawa pracy
  • Przygotowywanie rozwiązań prawnych z zakresu zakończenia stosunku pracy
  • Reprezentowanie pracowników i pracodawców w sporach z zakresu prawa pracy
  • Organizacja pozwoleń na pracę dla cudzoziemców
  • Odszkodowania z zakresu prawa pracy