PRAWO KONSTYTUCYJNE

  • Przygotowywanie analiz z zakresu prawa konstytucyjnego
  • Doradztwo prawne w przypadku naruszenia podstawowych praw i wolności
  • Sporządzenie i składanie skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego Republiki Słowackiej
  • Sporządzenie i składanie skarg indywidualnych do Europejskiego Trybunały Praw Człowieka  
  • Reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym Republiki Słowackiej oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka