PRAWO HANDLOWE

  • Przygotowywanie i opiniowanie umów handlowych
  • Reprezentowanie klientów w sporach handlowych
  • Reprezentowanie klientów przed sądami i organami arbitrażowymi
  • Transgraniczne spory handlowe oraz stosunki handlowe z podmiotami zagranicznymi
  • Reprezentowanie wierzycieli i dłużników w postępowaniu upadłościowym lub restrukturalizacji
  • Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia, Due Diligence