PRACOVNÉ PRÁVO

  • Príprava pracovných zmlúv a manažérskych dohôd
  • Príprava interných pracovnoprávnych predpisov
  • Príprava právnych riešení v rámci ukončenia pracovných pomerov
  • Zastupovanie zamestnancov a zamestnávateľov v pracovnoprávnych sporoch
  • Zabezpečenie pracovných povolení pre cudzincov
  • Náhrada škody v pracovnom práve