RODINNÉ PRÁVO

  • Príprava a podávanie návrhov na rozvod manželstva
  • Príprava a podávanie návrhov vo veciach starostlivosti a úpravy rodičovských práv a povinností k maloletým deťom
  • Priznanie, zvýšenie, zníženie a zrušenie vyživovacej povinnosti
  • Príspevok na výživu rozvedeného manžela, príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke
  • Právne poradenstvo a zastupovanie klientov vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov