ÚSTAVNÉ PRÁVO

  • Vypracovanie ústavnoprávnych analýz
  • Právne poradenstvo pri porušení základných práv a slobôd
  • Vypracovanie a podanie ústavnej sťažnosti na Ústavný súd Slovenskej republiky
  • Vypracovanie a podanie individuálnej sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva
  • Zastupovanie klientov v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky a Európskym súdom pre ľudské práva