OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI

  • Zakladanie obchodných spoločností
  • Príprava a zmeny zakladateľských dokumentov
  • Organizácia valných zhromaždení obchodných spoločností
  • Zabezpečenie zmien údajov zapísaných v obchodnom registri
  • Zvyšovanie a znižovanie základného imania
  • Právne poradenstvo pri predaji a kúpe firmy alebo podniku
  • Transformácie právnej formy spoločností
  • Zrušenie, likvidácia obchodných spoločností a ich výmaz z obchodného registra