OBČIANSKE PRÁVO

  • Kompletné právne poradenstvo, vypracovanie zmlúv, právnych analýz, žalôb, návrhov, vyjadrení a iných podaní
  • Zastupovanie klientov v súdnych, mimosúdnych a exekučných konaniach
  • Susedské spory
  • Dedičské právo
  • Ochrana osobnosti
  • Ochrana spotrebiteľa